Granplast s.r.o.
Staré Ždánice 208
533 44 Staré Ždánice

IČ: 28820215PROVOZOVNA
Švermova 374
538 21 Slatiňany

+420 605 507 182
info@granplast.cz
www.granplast.cz

O SPOLEČNOSTI GRANPLAST S.R.O.


Společnost Granplast s.r.o. se zabývá sběrem recyklovatelných odpadů, jejich dotříděním a přípravou k dalšímu zpracování. Především se jedná o plasty, papír, sklo, nápojové kartony a kovy. Zároveň našim zákazníkům zajišťujeme vedení odpadové evidence.
 
Společnost zajišťuje pytlový svoz tříděných odpadů pro obce. Množství vytříděných odpadů je evidováno podle domácností tak, aby obec mohla odměnit občany, kteří třídí odpad. Tento systém dosahuje úžasných výsledků. Obce, které třídí do pytlů s Granplastem, dosahují 2x až 3x většího množství vytříděných odpadů než obce, které ke třídění využívají kontejnery.
 
Naše cíle jsou následující:
  • zjednodušit drobným podnikatelům, živnostníkům a institucím dodržování  zákona o odpadech
  • přispět ke zvýšení  sběru recyklovatelných odpadů – pytlový svoz v obcích
  • zaměřit se na úpravu odpadu takovým způsobem, aby se z něj stala surovina splňující ty nejvyšší nároky pro kvalitní recyklaci a využití v dalších výrobách
  • podílet se na zlepšování životního prostředí
 
DALŠÍ VYUŽITÍ ODPADŮ


Doporučujeme