Granplast s.r.o.
Staré Ždánice 208
533 44 Staré Ždánice

IČ: 28820215PROVOZOVNA
Švermova 374
538 21 Slatiňany

+420 605 507 182
info@granplast.cz
www.granplast.cz

SBĚR A SVOZ PLASTŮ, PAPÍRU A SKLA


Vytřiďte plasty (PET), papír a sklo
splníte tím vaši povinnost danou zákonem o odpadech.
 
Každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání musí podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech mimo jiné:
  • odpady zařazovat a třídit podle druhů a kategorií
  • odpady, které sama nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí
  • vést průběznou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi

ZAJÍMEJTE SE O TO,

JAK JSOU VAŠE ODPADY DÁLE VYUŽÍVÁNY

 
Naše společnost klade důraz na  úpravu odpadů takovým způsobem, aby se z nich stala surovina splňující ty nejnáročnější požadavky pro kvalitní recyklaci a využití v dalších výrobách.

Dodržování zákona o odpadech kontroluji příslušné orgány veřejné správy a za jeho porušování vyměřují desetitisícové pokuty.
 
Mnoho drobných živnostníků a podnikatelů tento zákon nedodržuje buď z neznalosti, nebo z důvodu vysokých poplatků za svoz odpadu.
 
Společnost Granplast s.r.o. je oprávněna k převzetí vašich odpadů a nakládání s nimi. Zajistí vám svoz odpadů a postará se vám o průběžné vedení evidence.
 
Spoluprací se společností Granplast s.r.o. již nebudete porušovat zákon o odpadech!
 
DALŠÍ VYUŽITÍ ODPADŮ


Doporučujeme